Изглед на Етрополският балкан

 

Изглед от водопада до манастир "Варовитец"

 

Етрополският язовир

 

Етрополе погледнат от високо

 

 

Изглед на Стара Планина.

 

Пещерата при водопада

 

Реката при манастир "Варовитец"

 

 
2006 (c) Туристическо бюро Етрополе. Всички права запазени. начало   |   услуги   |   хотели   |   хижи   |  заведения  |   природа